تور تبریز
 اعتبار از آذر ماه 97  تا اطلاع ثانوی

خدمات

4 شب 3 شب نوع اتاق درجه نام هتل ردیف
اقامت،بلیط هواپیما،صبحانه گشت 1.320.000 1.143.000 2تخته 4* بهبود 1
1.280.000 1.120.000  3تخته
 

اقامت،بلیط هواپیما،صبحانه گشت

 

1.750.000 1.510.000 1تختهvip 5* شهریار 2
1.520.000 1.330.000 2تختهvip
1.495.000 1.310.000 3 تختهvip
اقامت،بلیط هواپیما،صبحانه گشت 1.730.000 1.480.000 1تخته 5* پارس 3
1.440.000 1.310.000 2تخته
1.330.000 1.230.000 2 تخته با سرویس