تور تبریز
 اعتبار از01 مهر 98 تا اطلاع ثانوی

 

خدمات

4 شب 3 شب نوع اتاق درجه نام هتل ردیف
اقامت،بلیط هواپیما،صبحانه  2.495.000 2.290.000 2تخته 4* بهبود 1
2.530.000 2.300.000  3تخته
 

اقامت،بلیط هواپیما،صبحانه 

 

      5* شهریار 2
2.995.000 2.695.000 2تخته
2.795.000 2.570.000 3 تخته
اقامت،بلیط هواپیما،صبحانه 3.630.000 3.180.000 1تخته 5* پارس ائل گلی 3
2.980.000 2.760.000 2تخته
2.890.000 2.650.000 2 تخته با سرویس