تور شیراز در یک نگاه

نرخ : 230.000  تومان

امکانات : اقامت یک شب در هتل - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - دو گشت نیمروزی - راهنما - ورودیه

 

1


 

تور گنجینه های شیراز

نرخ : 310.000  تومان

امکانات : اقامت دو شب در هتل- صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - سه گشت نیمروزی - راهنما - ورودیه

 

1


 

تور کهن شیراز جاویدان

نرخ : 390.000 تومان

امکانات : اقامت سه شب در هتل - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - سه گشت نیمروزی - راهنما - ورودیه