تور شیراز
 اعتبار از01 مهر 98 تا اطلاع ثانوی

 

خدمات 

3شب و 4 روز نوع اتاق درجه نام هتل ردیف
اقامت-صبحانه-بیمه  مسافرتی 1.180.000 1 تخته 5* چمران 1
895.000 2تخته
850.000 3تخته
اقامت-صبحانه-بیمه  مسافرتی

 

890.000 1 تخته 5*  پارس 2
790.000 2تخته
690.000 3تخته
اقامت-صبحانه-بیمه  مسافرتی 1.020.000 2تخته 5*  هما 3
970.000 2 تخته با سرویس
اقامت-صبحانه-بیمه  مسافرتی 950.000 1 تخته 4* الیزه 4
760.000 2 تخته
690.000 2 تخته با سرویس

: