عضویت این دفتر در کمیته تورهای طبیعت گردی  توسط سازمان میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری استان فارس  سبب گردیده است تا این دفتر در فصول مختلف از سال بصورت هفتگی اقدام به برگزاری تورهای یک روزه بصورت گروهی و انفرادی نمایید .

در زیر لیست جزئیات تورهای یک روزه انجام شده توسط این دفتر نمایش داده شده است .

اطلاعات لازم در خصوص زمان و تاریخ برگزاری هر تور در صفحه اصلی سایت , بصورت هفتگی اطلاع رسانی می گردد .

 

1

 

لیست تورهای قابل اجرا توسط دفتر :

 

 
تور شیراز (بافت قدیم)

نرخ :   تومان

امکانات : راهنما - پذیرایی - ورودیه

 

1


 

تور تخت جمشید و نقش رستم

نرخ : 35.000  تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - ورودیه - پذیرایی

 

1


 

تور تخت جمشید و نور و صدا

نرخ :   تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - ورودیه - عصرانه

 

1


 

تور تنگ خانی

نرخ : 25.000  تومان

امکانات :  وسیله نقلیه - راهنما - پذیرایی

 

1


 

تورتنگ ماله گاله

نرخ :  تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه

 

1


 

تورفیروز آباد

نرخ :  تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه -ورودیه

 

1


 

تورکنار سیاه (فیروز آباد )

نرخ :   تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه

 

1


 

تورغار سیرجان فیروز آباد 

نرخ : 25.000  تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه

 

1


 

تورتنگه پلنگان نی ریز

نرخ : . تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه

 

1


 

تورتنگ لای تاریک استهبان 

نرخ :  تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه

 

1


 

تورکاخ اردشیر - قلعه دختر و عشایر

نرخ : 32.000  تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه

 

1


 

تورآبشار مارگون 

نرخ :   تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه

 

1


 

تورآبشار یاسوج 

نرخ : 45.000  تومان

امکانات :  وسیله نقلیه - اقامت - راهنما - صبحانه

 

1


 

توربهشت گمشده 

نرخ :   تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه

 

1


 

توردشتک

نرخ :   تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه

 

1


 

تورغار زیبا زکریا (استهبان ) 

نرخ :   تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه

 

1

 
 

تورگشنگان و دوچرخه شواری (فسا)

نرخ :  تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه - دوچرخه

 

1


 

تورهفت برم و دوچرخه سواری  

نرخ :   تومان

امکانات : وسیله نقلیه - راهنما - صبحانه - دوچرخه