تور قشم
 اعتبار از بهمن ماه
97 تا اطلاع ثانوی
تورهای روی پایین ترین نرخ بلیط محاسبه شده است در صورت افزایش یا کاهش نرخ بلیط ، قیمت تور تغییر می یابد

خدمات 4 شب 3 شب نوع اتاق درجه نام هتل ردیف
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 1.090.000 950.000 2تخته 3* بهشت 1
1.070.000 980.000  3 تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 1.070.000 970.000 2تخته 3* امیر 2
1.050.000 950.000 3تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 1.1800.000 1.050.000 2تخته 3* کیمیا 4 3
1.120.000 995.000 3تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 1.250.000 1.100.000 2تخته 3* رویال  4
1.095.000 990.000 3تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 1.390.000 1.195.000 2تخته 4* آرتا 5
1.195.000 1.070.000 3 تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 1.490.000 1.250.000  2 تخته 4* آتامان 6
1.330.000 1.150.000 3 تخته

.