تور قشم
 اعتبار از
1 مهر 98 تا اطلاع ثانوی
تورهای روی پایین ترین نرخ بلیط محاسبه شده است در صورت افزایش یا کاهش نرخ بلیط ، قیمت تور تغییر می یابد

خدمات 4 شب 3 شب نوع اتاق درجه نام هتل ردیف
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 920.000 870.000 2تخته 3* بهشت 1
890.000 850.000  3 تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 880.000 790.000 2تخته 3* سان سیتی 2
840.000 790.000 3تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 950.000 870.000 2تخته دریا 3* ساحل طلایی 3
1.090.000 850.000 3تخته دریا
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 890.000 860.000 2تخته 3* هتل ساحلی خلیج فارس  4
860.000 780.000 3تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 1.190.000 1.100.000 2تخته 4*TOP آتامان 5
1.140.000 990.000 3 تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 1.340.000 1.290.000  2 تخته 4*TOP آرتا 6
1.290.000 1.050.000 3 تخته

.