تور قشم
 اعتبار از تاریخ آذر ماه
97 تا اطلاع ثانوی
تورهای روی پایین ترین نرخ بلیط محاسبه شده است در صورت افزایش یا کاهش نرخ بلیط ، قیمت تور تغییر می یابد

خدمات 4 شب 3 شب نوع اتاق درجه نام هتل ردیف
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 760.000 690.000 2تخته 3* بهشت 1
760.000 690.000  3 تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 920.000 810.000 2تخته 4* خلیج فارس 2
870.000 770.000 3تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 850.000 750.000 2تخته 3* رویال 3
770.000 695.000 3تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 760.000 680.000 2تخته 3*تاپ سما 4
720.000 650.000 3تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 760.000 685.000 2تخته هتل آ÷ارتمان نخل هنگام 5
720.000 650.000 3 تخته
اقامت،بلیط هواپیما،ترانسفر فرودگاهی،صبحانه، 820.000 735.000  2 تخته 3* کیمیا 4 6
790.000 710.000 3 تخته

.