.  
 

تور اصفهان
 اعتبار از 01 مهر 98  تا اطلاع ثانوی

خدمات 4 شب 3 شب نوع اتاق درجه نام هتل ردیف
بلیط رفت و برگشت هواپیما/اقامت/صبحانه 1.850.000 1.650.000 2تخته 4* پیروزی 1
1.770.000 1.590.000 3تخته
بلیط رفت و برگشت هواپیما/اقامت/صبحانه 2.160.000 1.880.000 2تخته 5* پارسیان کوثر 2
2.080.000 1.795.000 3تخته
بلیط رفت و برگشت هواپیما/اقامت/صبحانه 2.090.000 1.850.000 2تخته 5* مهمانسرای عباسی 3
2.020.000 1.780.000 3تخته
.