.  
 

تور اصفهان
 اعتبار از بهمن ماه 97  تا اطلاع ثانوی

خدمات 4 شب 3 شب نوع اتاق درجه نام هتل ردیف
بلیط رفت و برگشت هواپیما/اقامت/صبحانه 1.150.000 995.000 2تخته 4* پیروزی 1
1.100.000 960.000 3تخته
بلیط رفت و برگشت هواپیما/اقامت/صبحانه 1.150.000 995.000 2تخته 5* کوثر 2
1.180.000 1.020.000 3تخته
بلیط رفت و برگشت هواپیما/اقامت/صبحانه 1.450.000 1.230.000 2تخته 5* عباسی 3
1.395.000 1.180.000 3تخته
.